Kontakt

Denna hemsida är en fakta-samlande-hemsida  och har ingen anknytning till Mr. Assange själv eller hans närmaste. Jag är bara ett intresserad av ämnet.

Kontakt @: info@julianassange.se